Program Kemerdekaan 2018

28 Ogos 2018 | Selasa
8.30 pagi – 11.30 pagi | Pusat Internet Felda Nitar 2, Johor

Tujuan:
• Program ini bertujuan agar dapat melahirkan murid-murid yang kreatif disamping dapat menyemarakkan semangat patriotik. Selain itu, murid-murid dapat membentuk semangat kerjasama sepanjang aktiviti ini dijalankan. Dengan adanya aktiviti menggunakan Komputer, dapat melahirkan murid-murid yang celik IT.

Kelebihan:
• Program ini menjadi medium penyatuan dan mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain.
• Membentuk semangat kerjasama di antara satu sama lain.
• Melahirkan murid-murid yang kreatif.
• Melahirkan semangat patriotik.

Penglibatan:
Para Peserta Program.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

Kembali ke halaman utama