Pertandingan Kad Raya kreatif

30 Jun 2018 | Sabtu
11.30 pagi – 2.00 petang | Pusat Internet Felda Nitar 2, Johor

Tujuan:
• Tujuan utama menjalankan Pertandingan membuat kad hari raya adalah menyedarkan dan memupuk semangat kerjasama dikalangan peserta. Dengan mengadakan pertandingan membuat kad hari raya ini, adalah diharapkan murid-murid boleh saling mengenali di antara satu sama lain.

Kelebihan:
• Mengeratkan silaturahim antara penduduk dan kakitangan Pusat Internet.
• Melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovatif.
• Membentuk semangat kerjasama dan persaingan yang sihat dikalangan peserta.

Penglibatan:
Para Peserta Program.

Perlaksanaan Aktiviti:
• KDB (Klik dengan Bijak).
• Taklimat pertandingan.
• Pertandingan membuat kad hari raya.
• Jamuan ringan.
• Penyampaian hadiah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :Kembali ke halaman utama